Rejestry i archiwa - Rejestry i archiwa - BIP - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

Prowadzone przez Zakład ewidencje i archiwa – sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
 
W Zakładzie jest prowadzona ewidencja świadczeniobiorców – dane ujawniane są wyłącznie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1182, z późn. zm.).
Archiwum zakładowe

Udostępnianie materiałów i dokumentacji niearchiwizowanej dokonuje się na podstawie przepisów zarządzenia nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nie archiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWIA Nr 9, poz. 42)

 

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2003
Data modyfikacji : 18.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Pawlik
do góry