Rejestry i archiwa - Rejestry i archiwa - BIP - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

Prowadzone przez Zakład ewidencje i archiwa – sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

W Zakładzie jest prowadzona ewidencja świadczeniobiorców – dane ujawniane są wyłącznie
w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Archiwum Zakładowe

Udostępnianie materiałów i dokumentacji niearchiwizowanej dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 217).”;

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2003
Data modyfikacji : 20.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Pawlik
do góry