Status prawny - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin.

Dyrektor ZER MSWiA został powołany w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 43, poz. 405 z późn. zm.)

Obsługę realizacji zadań Dyrektora ZER MSWiA zapewnia Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA będący państwową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2003
Data modyfikacji : 05.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Pawlik
do góry