Rozeznanie rynku

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi Komisji Lekarskich podległych Zakładowi Emerytalno Rentowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z dostawą i instalacją licencjonowanego oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego wymaganego do wdrożenia i eksploatacji Systemu SIWKL.

Celem niniejszego Zapytania o informację jest pozyskanie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA od podmiotów zajmujących się profesjonalnie określonym zakresem, danych dotyczących szacunkowego kosztu realizacji.

Odpowiedź na Zapytanie o informację należy przesłać w terminie do 21 maja 2019 r. na adres e-mail: it@zer.mswia.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Iwaniuk Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
do góry