Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zakup usług polegających na odpłatnym odbiorze i przewozie przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela z miejsca wskazanego przez Zamawiającego uporządkowanych przesyłek oraz stosownej dokumentacji potwierdzającej ich ilość i rodzaj, a następnie nadaniu tych przesyłek na ogólnych zasadach w wyznaczonej placówce pocztowej operatora pocztowego, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na rzecz: Część 1 - Zakładu Emerytalno–Rentowego MSWiA, Część 2 - Komisji Lekarskich i Wydziału Logistyki Komisji

ZER-ZP-6/2018

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 13.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Rakoczy Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Rakoczy
do góry