Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych

Świadczenie usług polegających na odpłatnym odbiorze i przewozie przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela z miejsca wskazanego przez Zamawiającego uporządkowanych przesyłek oraz stosownej dokumentacji potwierdzającej ich ilość i rodzaj, a następnie nadaniu tych przesyłek na ogólnych zasadach w wyznaczonej placówce pocztowej operatora pocztowego, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na rzecz: Cz. 1 - ZER MSWiA, Cz.2 - komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych.

ZER-ZP-19/2018

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.07.2018
Data modyfikacji : 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Zdrojewska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Rakoczy
do góry