Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Świadczenie usług kurierskich z podziałem na dwie części: CZĘŚĆ 1: świadczenie usług kurierskich na rzecz nadawców, którymi są: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i jego zespoły terenowe; CZĘŚĆ 2: świadczenie usług kurierskich na rzecz nadawców, którymi są: komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

ZER-ZAK-2/2019

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Leśniewska
Osoba modyfikująca informację:
do góry