Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zakup usługi dostępu do informatycznej platformy zakupowej, wspomagającej obsługę zamówień publicznych w formie elektronicznej wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

ZER-ZAK-9/2020

Metryczka

Data publikacji : 29.07.2020
Data modyfikacji : 11.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Rakoczy Wydział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Rakoczy
do góry