Informacja o wykonaniu decyzji Prezesa UODO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie informuje, iż zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 lipca 2019 r. (znak ZSPU.440.336.2018.MM.I.45986, poprzednio DOLiS.440.984.2018.MM.I) udostępniono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju danych osobowych w zakresie wskazanym we wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6 marca 2018 r.

Metryczka

Data publikacji : 25.09.2019
Data modyfikacji : 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Jęczeń
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Iwaniuk Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Iwaniuk
do góry