Rejestry i archiwa - Rejestry i archiwa - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

Prowadzone przez Zakład ewidencje i archiwa – sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

W Zakładzie jest prowadzona ewidencja świadczeniobiorców – dane ujawniane są wyłącznie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119.1 z 4 maja 2016 r.)

Archiwum Zakładowe

Udostępnianie materiałów i dokumentacji niearchiwizowanej dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 217).”;

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2003
Data modyfikacji : 17.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Iwaniuk
do góry