Status prawny - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Dyrektor ZER MSWiA wykonuje zadania określone w  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r., poz. 2359 z późn. zm.)

Obsługę realizacji zadań Dyrektora ZER MSWiA zapewnia Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA będący państwową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2003
Data modyfikacji : 28.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Robert Rybus
do góry