Struktura własnościowa i majątek - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest jednostką budżetową – dysponentem środków budżetu państwa III stopnia.

 

                                                  Zakład dysponuje następującym majątkiem:


                                               Dane finansowe pochodzą z bilansu ZER MSWiA za 2015 r.

 

 

     WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

5 373 936,71

    1

                    Środki trwałe

3 508 067,60

           W tym

    1.1

                    Grunty

0,0

   1.2

                Budynki, lokale i obiekty

              inżynierii lądowej i wodnej

659 134,36

   1.3

Urządzenia techniczne i maszyny

1 967 745,16

    1.4

Środki transportu

59 657,36

    1.5

Inne środki trwałe

821 530,72

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2003
Data modyfikacji : 05.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Pawlik
do góry