Udostępnianie informacji - Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji

Informacje publiczne, nie zamieszczone na podmiotowej stronie BIP mogą być udostępnione na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.).Wniosek należy przesłać pocztą na adres:

 

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

 

lub pocztą elektroniczną e-mail: zer@zer.mswia.gov.pl

Sposób odpowiedzi na wystąpienie zainteresowanego jest zależny od rodzaju żądanej informacji i możliwości jej udzielenia, z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Metryczka

Data publikacji : 14.07.2003
Data modyfikacji : 05.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Pawlik
do góry