Rozeznanie rynku

Zakup wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA systemu FUDO

 

  1. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA planuje zakup wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA systemu FUDO. W zależności od przekazanych szacunkowych wielkości kosztowych ZER MSWiA planuje rozszerzenie zakresu zamówienia o dostawę licencji oraz wdrożenie funkcjonalności retencjonowania danych sesji na zewnętrznej posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania o informację zawarty jest w załączniku nr 1.
  3. Celem niniejszego Zapytania o informację jest pozyskanie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA od podmiotów zajmujących się profesjonalnie określonym zakresem, danych dotyczących szacunkowego kosztu realizacji.

 

Prosimy o przesłanie odpowiedź na Zapytanie o informację w terminie do 9 lutego 2021 r. na adres e-mail: it@zer.mswia.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 31.01.2021
Data modyfikacji : 01.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Robert Rybus Wydział IT
Osoba modyfikująca informację:
Robert Rybus
do góry